Ortho Relax
Ortho Relax
Orthomoleculaire voeding & geneeskunde
Wie ben ik
Contact
Tarieven

Orthomoleculaire geneeskunde  

 
Eerste consult                           90   Euro
Inclusief  Voedings- en suppletie advies
 
 
Vervolg consult  (0,5 uur)                        45   Euro
 
 
Het eerste consult duurt meestal een uur, maar maximaal 1,5 uur. Tijdens het eerste consult wordt o.a. het intakeformulier besproken. U komt na een aantal dagen terug om het voedings- en suppletie advies te bespreken.
 
Vervolgconsulten vinden over het algemeen om de 4 weken plaats en duren ongeveer een half uur. Het aantal consulten is afhankelijk van de gezondheidsklachten.
 
 
De kosten van voedingssupplementen en laboratorium testen zijn niet inbegrepen.

Vergoeding zorgverzekeraar

Ortho-relax is aangesloten bij de beroepsvereniging MBOG die door diverse zorgverzekeringen wordt erkend. Op de website van de MBOG (www.mbog.nl) staat een overzicht van deze zorgverzekeraars. Raadpleeg uw polis om te kunnen bepalen of uw zorgverzekeraar orthomoleculaire therapie vergoedt en tegen welke voorwaarden.

AGB code Ortho Relax: 90061592

AGB code Helma van Galen: 90102073

Aansluitingsnummer Kamer van Koophandel: 66173752


Behandelovereenkomst en privacy regels

De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klik hier voor de behandelovereenkomst van Ortho-relax. 

 
Ortho Relax
Orthomoleculaire voeding & geneeskunde
Wie ben ik
Tarieven
Contact